<div align="center"> <h1>Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2</h1> <h3>Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem mikrodelecji 22q11.2, zespołem DiGeorgea i CATCH22</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://mikrodelecja22q11.republika.pl" rel="nofollow">mikrodelecja22q11.republika.pl</a></p> </div>